Omsorgssvigt


 

 

Personalegruppe har som målsætning, at udvise overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

 

Kort om omsorgssvigt

Omsorgssvigt indebærer, at barnets primære omsorgspersoner, som oftest forædrene, ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation, eller der kan skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.

Følger af omsorgssvigt påvirker barnets evne til samspil med andre, barnets kognitive evner (tænkning og sprog) samt barnets følelsesmæssige udvikling. Børn, som udsættes for omsorgssvigt, er ofte magtesløse, forvirrede og angste. Mange af dem bruger det meste af deres energi på at mestre eller beherske den situation, de befinder sig i og på at overleve, hvilket kan føre til, at deres bearbejdning af oplevelser og deres følelsesmæssige udvikling kan gå i stå.

Hvordan vi arbejder med omsorgssvigtede elever

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  2. Opbygge tillidsfuld relationer til eleven. Læreren tager sig tid til at løse stort og småt
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer
  4. Tydelige, empatiske lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven kan have svært ved at forstå det sociale samspil mellem mennesker. Holde særligt fokus på at ev. konflikter eleverne mellem bliver løst
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå elevens reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx den unges opholdssted eller plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Børns Vilkår om omsorgssvigt

“Hvert 10. barn i Danmark er udsat for en eller flere former for omsorgssvigt såsom vold, seksuelle overgreb, alkohol- eller stofmisbrug eller vanrøgt fra forældrenes side. 

Vi har i de senere år været vidner til adskillige sager i blandt andet Tønder, Esbjerg og Rebild, hvor børn er blevet svigtet på det groveste. Først af de forældre, der skulle passe på dem. Dernæst af det omkringliggende samfund, der på trods af blinkende advarselslamper ikke kom børnene til undsætning.”

 

Visitation vedr. skoletilbud for elever med omsorgssvigt

Kontakt leder Susan Steffensen for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

susan@friskolen-helios.dk
51 97 77 33

Vores Blog


 

Skoleåret 2018/19

SKOLEÅRET 2018/19 Efter en lang dejlig ferie er vi startet op igen. Gensyns glæden var stor og de fleste børn var glade for at fortælle om deres oplevelser de sidste 6 uger. Eleverne er faldet godt til i deres nye klasser og er blevet præsenteret for skolen årsprogram...

Torsdagscafé på Helios

Torsdagscafé Friskolen Helios vil gerne invitere til Caféaften d. 17. maj 2018 og igen d. 14. juni 2018 19.30 – 21.00 Vi byder på kaffe, kage og hygge. Husorkestret sørger for go´ musik, så kig forbi. Hilsen Friskolen Helios   Vores Blog...

Julehygge på Helios

  Hver 2. torsdag gennem hele skoleåret 2017, har vi afholdt torsdags cafe. Vi afsluttede med hygge torsdag d. 14. december. Der var juleklip, gløgg og æbleskiver. Der var indkøbt 40 små fine pakker, de kæmpede bravt om pakkerne i pakkelegen for at få en pakke hver....